top of page

Teleki Magyar Ház

(Nagybánya, Románia)

A Teleki Magyar Ház Társaság – közismert nevén Teleki Társaság – a Teleki Magyar Ház háttérszervezete. 2005-ben alapították az intézményben tevékenykedő civil szervezetek, illetve az ezeket képviselő magánszemélyek, és a Ház kurátorai. A szervezet elnöke Dávid Lajos, alelnöke Szaniszló József, titkára Markó Hajnal. Fenntartó, támogató egyesületként van jelen az intézmény életében. Megalapításával eredetileg a Házban működő, de önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, egyesületek, társulások számára szerettek volna a pályázatokban való részvételt is lehetővé tévő jogi keretet létrehozni. Mára leginkább az intézményt működtető Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesületet segíti a Házra nehezedő anyagi terhek csökkentésében, átvállalásában, az alapítványi források elérésében.

A nagybányai Teleki Magyar Ház 2002-ben kezdte meg működését, a helyi magyar civil szervezetek és magyar egyházak, s nem utolsósorban az Illyés Közalapítvány hathatós támogatásával. A gróf Teleki Sándor egykori tulajdonát képez földszintes épületet, két kisebb, magántulajdonú lakrészt leszámítva az Illyés Közalapítvány segítségével sikerült megvásárolni, 2001-2002-ben. Az ingatlan tulajdonosa a Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség, haszonélvezője pedig az EMKE nagybányai szervezete, a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület. Az intézmény és programjainak támogatására 2005-ben jegyeztették be a Teleki Magyar Ház Társaságot, röviden: Teleki Társaságot. Az épületben jelenleg kilenc nagyobb, berendezett helyiség használható (kb. 800 m2), amelyet ugyancsak Illyés alapítványi támogatásnak, illetve nagybányai vállalkozóknak köszönhetően újítottak fel. 2002-2003-ban a pincehelyiség felújítását, illetve a kisház tetőterének beépítését is elkezdték, de pénz hiányában leálltak a munkálatokkal. A főépületben 2006-ban sikerült – hosszas jogvita után – az utolsó, időközben magánkézbe került volt önkormányzati lakrészt is megvásárolniuk. A tulajdonszerzést mecénásuk, a 2010-ben elhunyt Szász György vállalkozó, a Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség, nagybányai magánvállalkozók és magánszemélyek is támogatták, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért (TKMM) elnöke, Éhn József pedig széleskörű gyűjtést kezdeményezett javukra Magyarországon, saját alapjaiból járulva hozzá a kezdeményezéshez.

A szervezet fő tevékenységei:

  • mint civil intézmény székházat és otthont biztosít a nagybányai magyar szervezeteknek, egyesületeknek, mentesítve őket a fenntartás költségeitől.

  • magyar kulturális központként igyekszik színvonalas programok szervezője és házigazdája lenni: táncház, kézműves programok, hangversenyek, könyvbemutatók, népfőiskolai előadások, honismereti túrák stb. Népszerűek nyári kézműves gyermektáborai és játszóháza. A felnőttképzést szolgálják az őszi-tavaszi idegennyelvi és számítógépes kurzusok, valamint a 2006-ban és 2008-ban megrendezett honismereti-helytörténeti tanfolyamok.

  • részben a Nagybányai Magyar Képzőművészek Társaságával együttműködve 2002-2010-ben több mint 90 kiállítást, képzőművészeti és helytörténeti tárlatot szerveztek, erdélyi és határon túli alkotók közreműködésével.

  • képzőművészeti kiállító- és előadótermeink mellett egy bővülő helytörténeti gyűjtemény és régiségtár várja a látogatókat,

  • könyveket, falinaptárakat jelentet meg, könyvtáruk a Tersánszky J. Jenő nevét viseli.

  • főszervezői a májusi Teleki Napoknak, társzervezői az őszi Főtér Fesztiválnak. Társszervezői voltak az augusztusi Szent István Napoknak, „Ház-sarok” című programukkal több alkalommal is részt vettek a Gesztenye Ünnep megszervezésében. A magyarországi intézmények közül a zalaegerszegi Magyar Olajipai Múzeummal, a tápiószelei Blaskovich Múzeummal, és az Országos Örmény Önkormányzattal ápolnak szorosabb kapcsolatot.

  • ösztöndíjprogram: Szász György nagybányai vállalkozó segítségével 2002-2004 között sok száz diákot részesítettek szociális támogatásban. Tanév végén könyv-ajándékkal búcsúztak kitűnően tanuló diákjainktól, s így köszöntötték az iskolakezdő elsősöket is. Minden tavasszal kiemelt összegű tanulmányi-közéleti ösztöndíjat nyújtanak át kilenc olyan Nagybányán tanuló középiskolás diáknak, akik tanulmányi eredményeik és közösségi szerepvállalásuk tekintetében példás magaviseletről tettek bizonyságot. Ösztöndíjprogramjukat az elmúlt években számos nagybányai magyar vállalkozó és magánszemély támogatta.

A szervezet kapcsolati hálózata és nemzetközi projekttapasztalatai

Intézményükben mindig is kiemelt fontossággal kezelik kapcsolati tőkéjük minél szélesebb körben való kiterjesztését. Ennek érdekében munkájuk során igyekeznek minél több állami, piaci és civil szervezettel felvenni a kapcsolatot, keresni a közös együttműködési lehetőségeket.

Jelenleg 22 erdélyi szervezettel állnak kapcsolatban. Több esetben is kezdeményezték együttműködésüket határon túli szervezetekkel is. Legjelentősebb ezek közül a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel való kapcsolatuk és együttműködésük a Népfőiskolák Együttműködése Európában című projektjükben (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0025). A konstrukció a felnőttképzési intézmények határon átnyúló együttműködésének fejlesztését tűzte ki célul. A projektben sikeresen működtek együtt a két magyarországi és a hat erdélyi partnerrel.

bottom of page