top of page

DTI Egyetem

(Vágdubnic, Szlovákia)

A DTI Egyetem magánegyetemként működik a Szlovák Köztársaság kormányának 2004/ sz. 200, 2006. március 1-je óta. Felsőoktatást biztosít az alap- és mesterképzésben. 102. §-ának megfelelően 3. törvény e) pontja. 131/2002 Coll. az egyetemekről és egyes törvények módosított módosításai nevében, az Akkreditációs Bizottság véleményét követően a DTI Egyetemnek jogot biztosított arra, hogy alapképzést (Bc.) ítéljen oda nappali és részmunkaidős alapképzésben végzett hallgatóknak, mesterképzést (Mgr.) nappali és részidős hallgatóknak. A doktori képzés nappali és részmunkaidős képzettjei által végzett mesterképzés és a Philosophiae doktor (PhD.) tudományos címe. A DTI Egyetem az ISO 9001: 2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz a területen: Oktatás az egyetemi tanulmányok minden szintjén és a kapcsolódó tudományos kutatási és kiadói tevékenységekben.

A 2019/18599: 30-A1110 számú határozat szerint a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztere szerint a Dubnice nad Váhom székhellyel rendelkező DTI Egyetem jogosult habilitációs eljárások folytatására és professzorok kinevezésére is.


Küldetése

A DTI Egyetem fő küldetése a felsőoktatás biztosítása, megszervezése és biztosítása akkreditált tanulmányi programokban, kreatív tudományos kutatás elvégzése és továbbképzés biztosítása tanfolyamok és oktatási tevékenységek széles skáláján keresztül. Az egyetem az ismeretek és az innovációk előállítására és terjesztésére összpontosít, különösen az alkalmazott tanulmányi programok és a tudományos diszciplínák területén, különös tekintettel a szakemberek munkaerő-piaci képzésére, annak érdekében, hogy hozzájáruljon Szlovákiában a tudásalapú és fenntartható versenyképes gazdaság kiépítéséhez. Ennek érdekében együttműködik a hazai és külföldi egyetemekkel, az üzleti közösséggel, az állami szektorral és a hazai és külföldi civil szervezetekkel, és részt vesz nemzetközi projektekben.

Élethosszig tartó tanulás

A DTI Egyetem küldetése az akkreditált tanulmányi programok felsőoktatásának biztosítása mellett a továbbképzés biztosítása is. A továbbképzés az egész életen át tartó tanulás része, ide tartozik a: Kiegészítő pedagógiai tanulmány, Tanúsítványok/ Attesztáció, Folyamatos/kontinuális oktatás, Gazdálkodás Master – MBA, Jogmester – LL.M., Gazdálkodástudomány doktor – DBA, Előkészítő tanúsító oktatás, Angol nyelvtanfolyam.

A DTI Főiskola rendszeresen megnyitja a Harmadik Kor Egyetemét és a Gyerekegyetemet. A Harmadik Kor Egyetemén belül olyan kurzusok nyílnak, amelyek középpontjában áll pl. az egész életen át tartó tanulás a digitális technológiák területe, a nemzet kulturális örökségének/ hagyományoknak védelme és megteremtése, kertészet, idegen nyelvű oktatás, mindennapi pszichológia , stb.

A DTI-Egyetemnek saját tudományos és szakmai irodalmi kiadója van, és a tevékenységét pedig szerkesztőség irányítja. Tudományos rendezvények szervez, és támogatja a munkatársai részvételét hasonló rendezvényeken itthon és külföldön is.

Kiadja 2001- óta az Acta Educationis Generalis tudományos folyóiratot, amely pld. az ERIH és a DOAJ és más 30 Open Acces adatbázisokban található.

bottom of page