top of page

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

(Kolozsvár, Románia)

A romániai magyarság körében 1989 decembere után városon és falun újra alakult közművelődési célú egyesületek és társaságok elhatározták, hogy munkájuk hatékonyabb végzése érdekében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületbe (EMKE) tömörülnek.

Az 1885-ben alakult és 1947-ben külső kényszer miatt megszüntetett Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jogutódjaként, a romániai magyarság körében városon, falun vagy nagyobb régióban alakult jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező egyesületek és alapítványok szövetségeként, az EMKE célul tűzte ki ápolni, terjeszteni, szervezni és ernyőszervezetként koordinálni a közművelődés minden területén a romániai magyar lakosság európai mérce szerinti anyanyelvű műveltségének terjesztését s megfelelő kereteket teremteni ahhoz, hogy a közösségi és az egyéni művelődési értékek az egyetemes kultúra kereteiben érvényesülhessenek.

A magyar kultúra hordozójaként Romániában az EMKE hatékonyan együtt kíván működni a hasonló szervezetekkel (nemzetiségtől, vallástól, politikai hovatartozástól függetlenül) bel- és külföldön, amelyek a közös művelődési hagyományok, egymás kulturális megbecsülése szellemében tevékenykednek. Az EMKE céljai megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzatok szaktestületeivel és művelődési intézményekkel. Az EMKE ernyőszervezetként ellátja az anyanyelvű művelődés érdekvédelmi feladatait.

Az egyetemes magyar szellemi értékek ápolójaként és terjesztőjeként az EMKE tevékeny kapcsolatot kíván tartani határainkon túl élő, a magyar kultúra megőrzésén és ápolásán munkálkodó egyesületekkel, testületekkel. Ugyancsak élő kapcsolat kialakítására törekszik más országok kisebbségeinek művelődési szervezeteivel, illetve intézményeivel, amelyekkel közösen kívánja megtalálni az identitás megőrzés és az etnikumközi együtt munkálkodás összeegyeztetésének legmegfelelőbb formáit, támogatva ebből a célból is a testvérvárosok és falvak intézményének a kiépülését az országon belül és határainkon kívül.

Az egyesület tevékenységei:

 • Rendezvények, tudományos előadások, alkotó, anyanyelvi, kulturális táborok szervezése az anyanyelvi kultúra ápolása, terjesztése érdekében  

 • Az egyesület tagjainak képzése, továbbképzése, alkotó, anyanyelvi kulturális tanfolyamok, táborok, találkozók, megbeszélések szervezése

 • Hagyományőrző, néprajzi, népművészeti tevékenységek támogatása, szervezése

 • Kiemelten támogatja az anyanyelvű regionális kultúrák művelését

 • Könyvtárak és levéltárak létrehozása, működtetésük támogatása

 • Hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel bel- és külföldön, a szervezetek és tagok közötti közreműködés támogatása

 • Magyar házak, teleházak, közgyűjtemények, múzeumok, gyűjtemények létrehozása és működtetése az ország határain belül és kívül

 • Tudományos jellegű humán-szociológiai kutatásokban való részvétel és szervezés.

 • A kulturális önkormányzat működését biztosító struktúra kiépítése és működtetése, szakmai egyesületek létrehozása

 • A kulturális munka szakmai színvonalának emelése érdekében az EMKE saját művelődési kiadványt jelentet meg. Támogatja az erdélyi magyar közművelődési élet különféle médiumokban való megjelenítését.

 • Műemlékvédelmi tevékenység

 • EMKE anyagi és erkölcsi vonatkozásban támogatja rendezvények, művészi versenyek szervezését, saját együtteseinek és a csatlakozott társaságok és más intézetek, kulturális közösségek együtteseinek belföldi és külföldi részvételeit. Hasonlóképpen támogatja mások által, az országban vagy határon túl szervezett kulturális és művészi rendezvényeken való részvételét.

 • A romániai magyar kisebbség kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az együtt élő népek kultúrájának kölcsönös megismerésére saját kiadói tevékenységet folytat.

Az egyesület kiterjedt kapcsolati hálózattal rendelkezik, Románián belül 75 társszervezettel rendelkezik, valamint határon túli képviseletet is fent tart Magyarországon (Magyar Népfőiskolai Társaság, Magyar Népművelők Egyesülete), Sárospatakon (A Művelődés Háza és Könyvtára, Zempléni Múzsa Alapítvány), Berettyóújfaluban (Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület) és Debrecenben (KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Nullpont Kulturális Egyesület stb.). Az egyesület alapvető céljai közé tartozik hazai és nemzetközi kapcsolati hálójának kiterjesztése, ennek érdekében szívesen működik együtt más szervezetekkel különböző kisebb-nagyobb projektek megvalósításában.

bottom of page