top of page

Hargita Megyei Hagyományörzési Forrásközpont

(Székelyudvarhely, Románia)

Az intézmény fenntartója Hargita Megye Tanácsa. Az intézmény munkatársai által kifejtett tevékenység célja a Székelyföld és Erdély múltjára vonatkozó egyéni és csoportos kutatások végzése és támogatása. Erdély jeles kutatóközpontjaitól, a tudományos élet vérkeringésétől távol, szerényebb körülmények közt végzett munkájuk eredményeként több tudományos igénnyel megírt kiadványt tettek az erdélyi tudományosság és az érdeklődők asztalára, helyismereti tárgyú tanulmányok, forrásközlések kerültek kiadásra stb. Nem tévesztették szem elől az ismeretterjesztő jellegű munkák fontosságát sem. Az intézmény kiadót is működtet ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő jellegű munkák megjelentetése érdekében.  Bíznak benne, hogy tevékenységük hozzájárul az emberek történelmi tudatának és önazonosságának megőrzéséhez.

 

Az intézmény feladatai közé tartoznak:

  • közművelődési események (képzőművészeti és fotográfiai kiállítások, könyvbemutatók, közönségtalálkozók, néprajzi kiállítások) szervezése

  • kapcsolattartás Udvarhelyszék közművelődésben szerepet vállaló intézményeivel: civil szervezetekkel, művelődési házakkal, múzeumokkal, tájházakkal, kultúrigazgatókkal, együttesek, művészeti csoportok vezetőivel stb. (szakmai tanácsadás, konzultáció)

  • a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont saját rendezvényeinek megtervezése, előkészítése és lebonyolítása (pl. Magyar Kultúra Napja, környékbeli – Orbán Balázs nevével elnevezésű – fotótáborok, évi tájházas konferencia stb.)

  • sajtóval való kapcsolattartás: sajtóhírek megfogalmazása és továbbítása a helyi és országos sajtónak

  • együttműködés székelyudvarhelyi és udvarhelyszéki programok megtervezésében, lebonyolításában

  • szakmai rendezvényeken való részvétel, zsűrizés (vers- és prózamondó versenyeken, népdalversenyeken, fotós pályázatok elbírálásánál stb.)

  • főként néprajzi és helyismereti kiadványok szerkesztése, képanyag készítése (eseményfotók, tárgyfotózás stb.) vagy archív felvételek elektronikus feldolgozása

bottom of page