top of page
KASZ_hu.png

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület

Kezdetekben

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 2004. június 1-én alakult a Debreceni Egyetem akkori művelődésszervező szakán oktatók és hallgatók kezdeményezésére. Innét származik az elnevezés ötlete is: a kultúra ászainak szervezete a KultúrÁsz, tehát tagjaink és célcsoportunk a tágabban vett kulturális területen kiemelkedő tevékenységet folytatók, vagy kiemelkedni kívánók köre. A szervezet fő tevékenysége kezdetben a „KultúrÁsz” rendezvény megszervezéséhez kapcsolódott, amely a Művelődésszervező és Művelődési Menedzser Szakos Hallgatók Országos Találkozója volt, és 3 éven keresztül a szakma igen sikeres országos rendezvényeként működött. Az első években emellett tréningeket tartottunk, elindítottuk a tehetséggondozást és bekapcsolódtunk országos kutatásokba.

arm.png

Erősségünk

A szervezet egyik fő erőssége a magasan képzett humánerőforrása. Az Egyesület munkáját jelenleg főállású munkatársai, közel 30 megbízott szakember, évente 10-12 fő gyakornok és önkéntes segíti, valamint 144 együttműködő partnerszervezet támogatja. Az Egyesület képzéseiben, programjaiban előadóként, trénerként, szakmai vezetőként bekapcsolódó Egyesületi tagok egy jelentős része a Debreceni Egyetemoktatói közül kerül ki. A szervezet munkájába aktívan bekapcsolódó szakemberek között található felnőttképzési szakember, művelődésszervező, jogász, pedagógus, médiaszakember, kiadványszerkesztő, természettudományi szakember, szociológus, közgazdász, és közülük több pályázatírási és projekt-tapasztalattal is rendelkező munkatárs.

TEVÉKENYSÉGEINK

Képzések, tréningek

Különböző célcsoportoknak szervezünk képzéseket, tréningeket és előadásokat változatos témákban. Gyakori tréningtémák többek között: szervezetfejlesztés, életvezetési kompetenciafejlesztés, egészségtudatos gondolkodás fejlesztése, kommunikációfejlesztés, közösségfejlesztés, civil menedzsment, környezettudatos gondolkodás fejlesztése. Tagjaink rendszeresen vállalnak előadásokat ismeretterjesztő és tudományos rendezvények keretében. Szervezetünk jelenleg 12 akkreditált / engedélyezett felnőttképzéssel rendelkezik, amelyet igény szerint folyamatosan bővítünk.

 

Rendezvény

A szervezetünk vállalja nagyobb fórumok, kerekasztal beszélgetések szervezését felkérésre és önálló kezdeményezésre is. Fő témáink: kulturális és felnőttképzési partnerhálózat építése, település- és szervezetfejlesztési lehetőségek, környezettudatosság és esélyegyenlőség. Számos oktatási és kulturális témájú tudományos konferencia és szakmai rendezvény szervezését végzi szervezetünk együttműködésben más szervezetekkel saját kezdeményezésre és felkérésre is. Kiemelkedő konferenciasorozatunk a 2006 óta kétévente megrendezésre kerülő Durkó Mátyás tiszteletére rendezett emlékkonferencia a Debreceni Egyetemmel  közös szervezésben.

 

Pályázatok, projektek

A KultúrÁsz Egyesület a pályázatírás és projekt- menedzsment ismeretek oktatásán, valamint ebben a témában tartott előadásokon túl pályázatírással és projekttanácsadással kapcsolatos feladatokat is vállal. Az Egyesület elnökségében és tagságában többen rendelkeznek évekre visszanyúló pályázatírási és projekttapasztalattal. Tagjaink és munkatársaink közül többen jelenleg is projektek szakmai megvalósítói, vagy szakértői. Saját Európai Uniós projektjeink mellett az ország több pontján segítjük - elsődlegesen oktatási és kulturális célú - projektek eredményes szakmai és pénzügyi megvalósítását. Az új nemzetközi trendek megismerését és a szervezet fejlődését szolgáló felnőttképzési és kulturális jó gyakorlatok adaptációját nemzetközi projektjeink segítik a Felnőttoktatási munkatársak mobilitását támogató Erasmus+ programok keretében. Egyesületünk célja olyan mobilitási projektek megvalósítása, melynek eredményeképpen a szervezetünkben zajló munka még professzionálisabb szintre emelhető a külföldi tapasztalatokat adaptálva. A külföldi szakmai tanulmányutak eredményeképpen bővül egyesületünk nemzetközi kapcsolati rendszere a felnőttképzés és kultúra területén.

 

Kutatások

A KultúrÁsz tagjai végzettségük révén számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vállalnak részvételt, amelyek között az ifjúságra és az ifjú felnőttekre, valamint a civil szervezetekre és a civil önkéntességre alapozódó közösség- és településfejlesztésekre vonatkozó kutatások dominánsak. Vállaljuk megvalósíthatósági tanulmányok, igényfelmérések, hatástanulmányok és háttértanulmányok készítését, kompetenciaméréseket. Vállaljuk a kutatási eredmények prezentálását és tudományos igényű publikálását.

A kutatások fő támogatói az Országos Tudományos Kutatási Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap és az Európai Uniós Operatív Programok.

 

Kiadványok, média

2012-ben indította útjára az Egyesület saját kiadványsorozatát Civil dimenziók címmel, amelynek kötetei a honlapon is elérhetőek. A kiadvány célja a civil szektorban (is) jól használható gyakorlati ismeretek nyújtása. Más szervezetek kiadványaiban, online folyóiratokban is folyamatosan megjelennek az Egyesület tagjainak írásai és az Egyesület népszerűsítése.

Szervezetünk 2013-tól ismeretterjesztő kisfilmsorozat készítését is elindította, jelenleg a központi témánk az egészséges életmód és a közösségek szerepének népszerűsítése.

Vállaljuk kiadványok technikai szerkesztését, lektorálását, filmsorozatok, illetve PR filmek készítését, komplex marketing tevékenységek ellátását.

 

Tehetséggondozás

2013-tól hivatalosan is regisztrált Tehetségpontként működik a KultúrÁsz. A Tehetségpont célja, hogy információval lássa el, és segítse a Debrecenből és a régióból hozzá forduló fiatalokat. A munkát önkéntes pedagógusok, pszichológusok, informatikusok és más szakemberek segítik. A KultúrÁsz elsősorban tanácsadásokkal és pályaorientációval támogatja a tehetséges fiatalokat.

Regisztrált önkéntes fogadó szervezetként működünk, amellyel célunk az is, hogy a profilunkhoz közel álló szakokon tanuló fiatalokat szakmai gyakorlathoz juttassuk és segítsük az utánpótlásnevelést. Ennek a célnak a megvalósulása érdekében nagymértékben építünk az önkéntes munkát végző fiatalokra.

MUNKATÁRSAINK

Vezetőség

juhasz_erika.jpg

Juhász Erika

elnök

DSC00574.jpg

Pete Nikoletta

alelnök, szakmai igazgató

lena.jpg

Zelei-Pintér Magdolna

alelnök, irodavezető

MUNKATÁRSAINK

További munkatársak

asdasdasd.jpg

Kállay Gyula Zoltán

képzés- és rendezvényszervező

IMG_3458 (2).JPG

Nagy Csilla

marketingmenedzser

qqqqqqqqq.jpg

Hornyák Annamária Nóra

szakmai koordinátor

aaaaaaaaaaaaaa.png

Debreceni BorOskola

Hogy ne igyunk boroskólát!

Üde színfolt a KultúrÁsz életében, hogy tagjai közös érdeklődésére alapozva 2011 márciusában létrehozták az Egyesület tagszervezeteként Debreceni BorOskola néven borklubjukat. A borklub tevékenysége három fő terület köré csoportosul: borkurzusok szervezése a Debreceni Egyetemmel együttműködve 10 éve, borklub működtetése tagok számára, képzések és előadások szervezése az érdeklődők számára. A borklub „keresztapja” és tiszteletbeli tagja: Heimann Zoltán, szekszárdi borász.

  • Facebook - Black Circle
bottom of page