top of page

Magyar Népművelők Egyesülete

(Sárospatak, Magyarország)

Az 1979 óta működő szervezet a népművelők legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezete Magyarországon. 2016-tól elnöke: Bordás István. Az Egyesület a közművelődésben dolgozó szakmai munkatársak és az intézmények érdekképviseletét, érdekvédelmét látja el és véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben. Meghatározó szerepe van a szakmai közélet alakításában.

 

Feladatai tervezésekor az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

  • Pozitív szakmakép kialakítása

  • A létrehozott szakmai műhelyek munkájának segítése, továbbfejlesztése

  • Együttműködési fórum megteremtése, a szakmai érdekképviselet és érdekvédelem erősítése

  • Az intézményi működés differenciált feltételrendszerének szervezeti, személyi, tárgyi normatívájának kidolgozása

Országos hatókörű tevékenységei:

  • Évente megszervezi a Népművelők Országos Vándorgyűlését, amely a szakma legreprezentatívabb rendezvénye. Idén a 34. alkalommal, Szegeden rendezték. Itt adják át a szakma elismertségét jelentő díjakat: az „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat kistelepülési, városi, megyei, fővárosi kerület kategóriában valamint az Egyesületi EMLÉKPLAKETT-et a népművelő kollégák részére.

  • Rendszeresen működteti a Választmányt, amely az Elnökség tagjaiból és a megyei, területi szakmai szervezetek delegáltjaiból áll. Ezek a szakmai egyeztetések a folyamatos működés ellátása érdekében nélkülözhetetlenek és fontosak. Itt alakulnak ki azok a szakmapolitikai és stratégiai elképzelések, melyek a szakmai érdekképviselet ellátása szempontjából meghatározóak.

  • Kultúrházak éjjel-nappal program meghirdetője és lebonyolítója. A rendezvénysorozat fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere (http://www.kulturhazak.hu/). A rendezvénysorozat célja, hogy ráirányítsák a figyelmet a művelődési intézmények mindennapi életünkben, hagyományaink továbbéltetésében, újragondolásában, új hagyományok kialakításában betöltött meghatározó szerepére.

  • Nyugalmazott népművelők találkozóját szervezi meg éves rendszerességgel.

 

Nemzetközi együttműködések:

Legutóbb már hetedik alkalommal szervezete meg a Kárpát-medencei kulturális szervezetek találkozóját. A találkozón határon túli szervezetek delegáltjai vettek részt Szlovákiából, Horvátországból, Ausztriából, Szlovéniából, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából. A konferencia célja, hogy a Magyarországon és a szomszédos országokban működő közművelődési szakmai szervezetek erősítsék és szélesítsék kapcsolatukat, megismerjenek a munkájukat meghatározó lehetőségeket, fejlesztéseket, módszereket. 2017-ben olyan projektek és együttműködéseket mutattak be, amelyek határon inneni és túli szervezetek közös együttműködésében valósultak meg.

Az egyesület működési költségeinek biztosításához a tagdíjak és a pályázati támogatások nyújtanak lehetőséget.

bottom of page