top of page

Nagykapos és Vidéke Társulás

(Nagykapos, Szlovákia)

A Társulást közvetlenül a rendszerváltozás után, a Rákóczi Szövetség segítségével hozták létre, az alapításban Ung-vidék számos közéleti személyisége részt vállalt. A törvényi keretek változásaihoz alkalmazkodva az akkori alapítványi formát 1999-től polgári társulásra változtatták, s ebben a formában működik a szervezet mind a mai napig. A szervezet küldetésének elsősorban az Ung-vidék szellemi, kulturális és gazdasági felemelkedéséért való eltökélt munkát tekintik.  A Társulás 2003-tól működteti a nagykaposi Magyar Közösségi Házat, 2004-től az intézmény a Mécs László könyvtárral, 2007-től pedig a Gordius plus képzőközponttal bővült.

A szervezet fő tevékenységi körei:

 • Az illetékességi területen élő magyarság kulturális, oktatási és egyéb szükségleteinek felmérése, helyzetértékelő anyagok elkészítése.

 • A magyarság népi hagyományainak ápolása, kutatása - rendezvények szervezése.

 • Egyéb a magyarság identitását megőrző programok, ill. a magyarság jövőjét döntően befolyásoló országos jelentőségű programok pl. óvodai és iskolai beiratkozási programok.

 • Felnőttképzési programok realizálása, képzési programok kidolgozása.

Az intézmény nemzetközi és egyéb európai uniós projektjei

Intézményben kiemelt fontossággal bír a nemzetközi kapcsolati hálójuk bővítése, meglévő kapcsolataik ápolása. Ennek érdekében az elmúlt években számos európai projekt megvalósításában vettek részt, melyek közül több is határon átnyúló projekt volt.

Nagyobb projektjeik az elmúlt évekből:

 1. Competency Centres for Cross-border Cooperation (HUSKROUA/1101/041)

  • Megvalósítás időszaka: 2014.01.01. – 2015.06.30. 

  • Projekt célja: egy kompetencia központokból álló régión túli hálózat létrehozatala, a képzés és a gazdaság közötti együttműködés erősítésére a munkaerőpiac által orientált felnőttképzésben és szakképzésben.

 1. Határtalan vendéglátás (HUSK/1101/1.6.1/0229)

  • Megvalósítás időszaka: 2012.10.01. – 2013.09.30.

  • Projekt célja: a határmenti térség gazdasági versenyképességének növelése, egy a határon átnyúló szakképzési együttműködés kialakításával a minőségi turizmus fellendítéséért. A kultúrák közeledésének két fő katalizátora az idegenforgalom és az oktatás, ezt a két eszközt, mint a tudatformálás és gazdaságfejlesztés együttes eszközét kívántuk fejleszteni.

 2. „Megújuló” szakképzés (HUSK/1101/1.6.1/0292)

  • Megvalósítás időszaka: 2012.09.01. – 2013.08.31.

  • Projekt célja: a fenntartható fejlődéshez és hatékony energiafogyasztáshoz szükséges szaktudás fejlesztése a határmenti térségben, egyedi szakmai tananyag és oktatási módszertan kidolgozásával és a képzésekhez kapcsolódó demonstrációs központ kialakításával.

 3. „No limits” – Magyar-szlovák tudástranszfer – határok nélkül (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0019)

  • Megvalósítás időszaka: 2013. január – 2014. június

  • Projekt célja: a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi befogadásának, foglalkoztatási esélyeinek javítása, a partnerországok közötti munkaerő mobilitás elősegítése, a pályázat keretében adaptált képzési programok, tananyagok, módszertan - együttműködő partnerek tevékenységében való - hasznosításával.

 4. Tovább egy életen és két határon át (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034)

  • Megvalósítás időszaka: 2012. október – 2013. december

  • Projekt célja: a magyar tapasztalatokat kívánja átadni a szlovák és román felnőttképzési intézményeknek, munkaügyi központok szakembereinek, illetve a jól működő gyakorlatok átvétele Magyarországra a társadalmi felzárkózás, a romák integrációja és a munkavállalók foglalkoztathatósága témakörökben.

 5. Határok nélkül a megújuló energiákkal (HUSK/0801/2.1.2/0107)

  • Megvalósítás időszaka: 2010. február – 2011. március

  • Projekt célja: a célcsoportok kooperációjának és tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése tudatformáló kiadványokkal, rendezvényekkel, adatbázis-fejlesztéssel, energiatakarékos technológiák elterjesztésével.

 6. Határtalan felnőttképzés (HUSKUA/05/02)

  • Megvalósítás időszaka: 2006.11.01. – 2008.04.15.

  • Projekt célja: a határrégiók foglalkoztatottsági színvonalának és gazdasági versenyképességének erősítése, ezáltal a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrejöttének elősegítése, a határmenti térségekben élők munkavállalási lehetőségeinek elősegítése, a vállalkozói hajlandóság növelése egy egységes humánerőforrás-fejlesztési tér létrehozásával.

 7. Az Ung-vidék mikroprojektje (NP11220100001)

  • Megvalósítás időszaka: 2005.01.01. – 2006.08.15.

  • Projekt célja: hosszútávon fenntartható munkahelyek létrehozása

A fentebb ismertetett projektek során számos nemzetközi kapcsolatra tett szert az intézmény. Kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálójukba jelenleg 2 felvidéki, 2 kárpátaljai, 2 partiumi, 8 erdélyi, 2 délvidéki és 7 magyarországi partnerszervezet tartozik. Céljuk, hogy ezekkel a szervezetekkel minél több alkalommal és minél több területen együtt tudjanak működni. Ennek érdekében kölcsönösen és folyamatosan keresik az együttműködési lehetőségeket.

bottom of page