top of page

Pro Cultura Subcarpathica

(Beregszász, Ukrajna)

A civil szervezet 2011-ben alakult, jelenleg Fodó Sándor Kulturális Központ szolgál székhelyéül.

A szervezet célja kezdetben az volt, hogy egy kulturális teret hozzon létre Beregszászban. Mára már nemcsak Beregszászra koncentrálnak, hanem egész Kárpátaljára viszik rendezvényeiket. A Pro Cultura Subcarpathica feladatának tekinti, hogy a kultúra (és annak minden szegmense) által tovább építse, erősítse, fejlessze a kárpátaljai magyar közösséget. A szervezet olyan civil képződmény, amely a konzervatív értékekre épül, de emellett nem zárkózik el a kultúra modern és posztmodern értelmezésétől, a szubkultúráktól, a kortárs kezdeményezésektől sem. Feladata, hogy elérhetővé tegye a kultúrát a magyar közösség minden tagja számára, illetve felvállalja a kárpátaljai magyarság hagyományainak, kultúrájának közvetítését a Kárpát-medencében.

Rendezvények szervezése: A szervezet működésének 6 éve során már több száz kulturális rendezvény lebonyolításában vállalt szerepet, táborok, fesztiválok, színházi évadok, koncertek stb. mind az éves tevékenységének része. Rendezvényeivel a közös magyar kulturális értékek megőrzésére és ápolására törekszik. Így több művészeti ágazat értékeinek közvetítését tűzte ki célul: irodalom, zene, képzőművészet, népi kismesterségek stb. A rendezvények széles tematikája alapján szinte minden korosztályt megszólít. A játszóházak és kézműves programok a legkisebbeknek szólnak, míg a képzések, előadások a felnőtteknek, a fesztiválok pedig szinte mindenkit vonzanak. Célközönségét szinte egész Kárpátaljáról toborozza.

Jó példa erre az a néhány nagy volumenű fesztivál, melyet helyi társszervezőkkel a megye különböző területein szervezik az egykori Ung vármegyétől egészen Ugocsáig és Máramarosig:

  • KurucFeszt elnevezésű hagyományőrző fesztivál, mely 2012-ben indult, állandó helyszíne Tiszapéterfalva. Az esemény hagyományőrző jellegénél fogva minden évben a jól ismert Turul-ünnepség időpontjához igazodik, és a kuruc hagyományokra épít. A fesztiválon teret kapnak Kárpátalja népzenész és néptáncos csoportjai, a helyi értéket őrző mesterek és kézműves szakemberek.

  • 2013-ban szervezték meg először a Bethlen-nap elnevezésű fesztivált Huszton. Bethlen Gábor fejedelem kultuszához kapcsolódva hagyományőrző jellegű fesztivál. Programját a helyi néptánccsoportok előadása gazdagítja, valamint a hagyományos mesterségeket és kézművességeket bemutató sátrak.

  • 2014-ben szervezték meg először a Dobó-napokat Császlócon Dobó István emlékére. A fesztiválon az Ung-vidéki népzenei és népművészeti csoportok mutatkoztak be.

  • Szintén új keletű rendezvény a Komjáthy Benedek bibliafordító emlékére szervezett KOMBI (Komjáthy Benedek Ifjúsági Nap) Királyházán. Tematikáját tekintve egyházi és hagyományőrző jellegű.

  • 2014-ben konferenciával egybekötött ünnepséget tartottak a Tripartitum („Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve”) megírásának 500 éves évfordulója alkalmából Verbőcön.

Együttműködések

A Pro Cultura Subcarpathica rendezvényei szervezésekor minden alkalommal egy-egy helyi, vagy a rendezvény tematikájában érdekelt (civil) szervezettel működik együtt (pl. Forrás Galéria, Magyar Művészeti Akadémia, ‎A Tanulás Uniójáért Közhasznú Alapítvány stb.), de az anyaországból is több szervezettel rendszeres kapcsolatot ápolnak (pl. Debreceni Népi Együttes). Mellettük kiemelkedő együttműködő partnere a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely tárlatok, koncertek, előadások, képzések, irodalmi és zenei estek stb. helyszínét is biztosítja a szervezet számára. A Főiskola által fenntartott Nagyberegi tájház kulturális programjait a szervezet biztosítja. A tájház fenntartásával a Pro Cultura Subcarpathica célja, hogy az intézmény élő tájházként működjön és tevékenységei révén példát mutasson a többi intézménynek: a szervezet filozófiája szerint csak a közös munkával, a fiatalok bevonásával lehet leginkább megismertetni és közel hozni értékeiket. A tájház több mint két éve szervez heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat a fiatalok számára. Programjai között a szövés, fonás, sütés, tojásfestés, horgolás és egyéb hagyományos kézműves mesterségek találhatók meg. Az alkalmak tematikája nagyrészt a néphagyományban fellelhető ünnepek köré, így a farsang, húsvét, pünkösd idejéhez igazodik.

Kárpátalja.ma: A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet működteti a Kárpátalja.ma hírportált. Az oldal célja a Kárpátaljára és Ukrajnára vonatkozó, és a magyarságot érintő hírek szemlézése és szerkesztése. A honlap nagy figyelmet fordít a közéleti és gazdasági, valamint a helyi kulturális hírekre, illetve a Kárpát-medence és a nagyvilág eseményeire is.

bottom of page