top of page

Egyetemes Kultúra

Egyetemes kultúra címmel 49.726.748 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült
Egyesületünk, melynek megvalósítási időszaka: 2018. március 1. – 2020. február 29.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt fő célja a bevont partnerek közreműködésével a kulturális szakterületen olyan módszerek, eljárások és jó gyakorlatok feltárása, tanulmányozása és rendszerezése, amelyek hozzájárulnak a nemzettudat megtartásához, fejlesztik a helyi identitást, közösséget építenek, segítik az önkéntesség elterjedését, a hagyományok átörökítését és a fiatalok szülőföldön maradását. A projektidőszak alatt kiemelt feladat a Kárpát-medencei magyarság hagyományőrző, önkéntes alapon szerveződő kulturális gyakorlatának megismerése, jó gyakorlatok adaptációja a hazai viszonyok között, az együttműködő partnerek egymástól való kölcsönös tanulási elvének szem előtt tartásával.

Projekt célcsoportja

Az együttműködő partnerek és azok hatókörében működő kulturális, ifjúsági és közösségfejlesztő szakemberek, önkéntesek, továbbá azok a fiatalok, akik a projekt közösségfejlesztési programjába bekapcsolódnak.

Projektbe bevont partnerek

A bevont szervezetek, intézmények komoly projekttapasztalati háttérrel, felnőttképzési, kutatási, nemzetközi hálózati együttműködési területen több éves, bizonyos esetekben évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.

utolag_background2.jpg
Map.png

A projektben az alábbi fő tevékenységek valósulnak meg

Nemzetközi hálózatépítés

bottom of page